SORG

Sorgen har en klar hensikt eller funksjon. Den skal bibringe forsoning. Man taler også om at den løsriver den sørgende fra det han har mistet. Sorgprosessen forløper gjennom flere stadier. I de første fasene ser man ofte sjokk, apati, sinne og protest. Når tapet gradvis erkjennes fullt ut, kommer fortvilelse og depressive følelser. Til slutt forsvinner de smertefulle følelsene mer og mer, og løsrivelsen eller forsoningen er et faktum. Hele denne prosessen er energikrevende og har preg av et indre arbeid, et sorgarbeid. Man vil i forløpet finne varierende grader av minsket selvtillit, depressive følelser, isolasjonstrang og minsket arbeidsevne.

Sorg forsvinner ikke - den endrer bare form.

 

// slenger med noen bilder senere siden jeg ikke får lagt ut noen nå.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits